SYSTEM ZARZĄDZANIA FIRMĄ

Informacje SALT

Prosimy o niezwłoczne przekazywanie nam informacji o podejrzeniu zakażenia COVID-19, o chorobie, o przebywaniu na kwarantannie, o kontakcie z osobą zakażoną.
W związku z epidemią COVID-19 wprowadziliśmy w Salt Aviation sp. z o.o. następujące środki zapobiegawcze:

1/ zajęcia teoretyczne ATO
W zależności od liczby uczestników szkolenia, wykłady będą odbywać się:
- online (zgodnie z zapisem w Instrukcji Szkolenia Salt) lub
- stacjonarnie, jeżeli pomieszczenie wykładowe pozwala na utrzymanie dystansu społecznego 1,5 metra oraz uczestnicy szkolenia przebywają w pomieszczeniu w maseczkach ochronnych/innych środkach ochrony. Pomieszczenie jest wietrzone podczas przerw oraz dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć.

2/ szkolenie praktyczne
W czasie odpraw przedlotowych i polotowych Instruktor i osoba szkolona przebywają w pomieszczeniach Salt w maseczkach ochronnych/innych środkach ochrony. Na pokładzie statku powietrznego nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust, zgodnie z § 27. ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 09.10.2020 r. poz. 1758).

3/ loty zapoznawcze i loty SPO
Instruktor i osoba zainteresowana szkoleniem / specjalista zadaniowy przebywają w pomieszczeniach Salt w maseczkach ochronnych/innych środkach ochrony, jak również na pokładzie statku powietrznego - zgodnie z § 27. ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 09.10.2020 r. poz. 1758).

Salt zapewnia w swoich pomieszczeniach płyny dezynfekujące oraz środki do zachowania higieny rąk. Statki powietrzne Salt Aviation sp. z o.o. również są dezynfekowane.
Ponadto wszyscy pracownicy i goście Salt Aviation poddawani są procedurze pomiaru temperatury w momencie przechodzenia przez kontrolę bezpieczeństwa na Głównym Punkcie Kontroli Mazowieckiego Portu Lotniczego.


W razie problemów skontaktuj się z:

Agnieszka PęksaMichał Szamborski
a.peksa@salt.aeromichal.szamborski@salt.aero
509 054635601 282808